Бібліяграфія Максіма Танка

Кнігі паэзіі

«На этапах» (1936, факсымільнае ў 1983, Менск),
«Журавінавы цвет» (1937),
«Пад мачтай» (1938),
«Выбраныя вершы» (1940),
«Вастрыце зброю» (вершы і паэмы, 1945),
«Праз вогненны небасхіл» (1945),
«Выбраныя вершы» (1947),
«Вершы» (1947, 1948),
«Каб ведалі» (1948),

«На камні, жалезе і золаце» (1951),
«Выбраныя творы» (1952, 1954),
«У дарозе» (1954),
«След бліскавіцы» (1957),
«Мой хлеб надзённы» (1962),
«Лірыка» (1963),
«Глыток вады» (1964),
«Вершы» (1967),
«Ключ жураўліны» (1972),

«Хай будзе святло» (1972),
«Дарога, закалыханая жытам» (1976),
«Вершы» (1979),
«Прайсці праз вернасць» (1979),
«Лірыка» (1982),
«За маім сталом» (1984),
«Лірыка» (1987),
«Дарога і хлеб» (1988),
«Збор калосся: Вершы 1983-1988» (1989),

«Паслухайце, вясна ідзе» (1990),
"Мой каўчэг" (1994),

Кнігі для дзяцей
Кнігі вершаў:

«Галінка і верабей» (1946),
«Кніжка пра мядзведзя» (1947),
«Вершы» (1948),
«Урачыстае абяцанне» (1949),
«Сярод лясоў наднёманскіх» (1951, 1987),

Кнігі казак:

«Ехаў казачнік Бай» (1955, 1984),
«Конь і леў» (1955),
«Казкі. Легенды» (1960),
«Светлячок» (1970)
«Быліна пра касмічнае падарожжа мураша Бадзіні» (1979).

Iншае

Зборнік гумару «Селядцы з вершамі» (1966).
Паэма «Нарач» (1937).
Кніга-дзёньнік «Лісткі календара» (1970).
Збор твораў у 2-х (1958), Збор твораў у 4-х (1966—1967), Збор твораў у 6 тамах(1978—1981).

Пераклады

На беларускую — асобныя творы Аляксандра Пушкіна, Уладзімера Маякоўскага, Паўло Тычыны, М. Рыльскага, А. Венцлавы, Я. Судрабкална, Адама Міцкевіча, Ю. Славацкага, Ю. Тувіма, У. Бранеўскага, Р. Дабравольскага, Т. Ружэвіча, А. Германава і іншых.